محصولات اورگانیک

اورگانیک دیابتی گون

 

اورگانیک مریم گلی

 

اورگانیک کوهستان

اورگانیک گشنیز

اورگانیک اسطوقدوس

اورگانیک بهارنارنج

اورگانیک وحشی

اورگانیک جنگلی

اورگانیک چند گیاه

اورگانیک گون

اورگانیک سیاه دانه

ارورگانیک زعفرانی

اورگانیک چهل گیاه

اورگانیک دیابتی

آویشن کوهی

 

 

 

 

روغن های گیاهی  (BIO)

 

روغن کنجد پرس سرد

 

 

روغن زیتون اورگانیک دانه سیاه –  Organic

 

 

اورگانیک صادراتی    –  Natural   %100

 

 Golden Export  %100  Bio

 

Black   Export  %100  Bio

 

White Export  %100  Bio

 

زیتون اورگانیک

 

Organic  Export

 

 

 

 

 

زعفران

طلای  گیاهی سرخ ایران

 

سرگل صادراتی

 

 

نگیین علا صادراتی

 

 

سرگل صادراتی

 

نگین صادراتی

 

خرما

طلای سیاه ایران

 

درجه یک صادراتی  Export Grade one

 

درجه یک صادراتی 

Export Grade one

 

درجه یک صادراتی  Export Grade one